Nertsenhouders blazen hoog van de toren

5 June 2011
post_excerpt)){ ?>

De Nederlandse nertsenhouders zijn bang dat hun sector op termijn wordt verboden. Dat vinden ze onverstandig beleid en ze zien de nerts uiteindelijk als de grote verliezer. Hoe zit dat?

De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) voert al jaren campagne tegen het wetsvoorstel om de nertsenhouderij met ingang van 2024 te verbieden. Het voorstel moet nu alleen nog door de Eerste Kamer en de Federatie wil de laatste mogelijkheid aangrijpen om het onheil alsnog af te wenden. De organisatie heeft nu zelfs een reclamespot waarin aan het volk wordt uitgelegd waarom de nertsenhouderij juist niet moet worden verboden. De publieke opinie bewerken lijkt op dit moment niet de meest zinvolle strategie, maar blijkbaar wil de pelsdierensector alle zeilen bijzetten.
Je kunt de mening zijn toegedaan dat nertsen houden moreel niet verwerpelijker is dan intensief kippen of varkens houden. Aan de andere kant valt er ook wat te zeggen voor de stelling dat intensief dieren houden voor een overbodig luxe product als bont net een stap te ver is. In die richtingenstrijd mengen wij ons niet. We hebben echter wel een mening over de argumentatie die NFE hanteert in de spot.

Prikkelend
De Federatie pakt in de spot het initiatief in het morele debat. De stelling is dat afschaffen van de nertsenhouderij vooral slecht is voor de nertsen. Dat is een prikkelende boodschap. Het argument dat deze stelling moeten onderbouwen is echter zwak. De NFE stelt dat het welzijn van nertsen in Nederland hoger is dan waar ook ter wereld. Door in Nederland de nertsenhouderij af te schaffen zal de productie in landen als China en Rusland toenemen. De nerts krijgt het daardoor gemiddeld in de wereld slechter.
Dat is een redenering waarmee je de wereld nooit een stap vooruit zult helpen. Neem het afschaffen van de slavernij. Nederland deed dat in 1863. Planters in Suriname vonden dat geen goed idee. In Brazilië, waar tot 1888 slaven werden gehouden, werd immers veel onmenselijker met slaven omgegaan dan in Suriname. Nederlandse planters zouden na afschaffing van de slavernij in Suriname bijna zeker marktaandeel verliezen aan buurland Brazilië. Gevolg: nog meer slecht behandelde slaven in Brazilië. Als de Nederlandse regering was gezwicht voor dat argument, zouden we mogelijk als het laatste land ter wereld slavernij hebben afgeschaft. De NFE zou moet weten dat wijze senatoren niet onder de indruk zijn van dit type drogredenering.

Conclusie
De NFE kan zich beter beperken tot bedrijfseconomische argumenten en wijzen op de dubbele moraal in Nederland, waarbij het houden van vleesdieren in te kleine hokken prima is, maar het houden van pelsdieren moreel onaanvaardbaar. Stellen dat de nerts de grote verliezer is van een besluit tot afschaffing, neemt geen mens serieus.

Reacties

  1. bluma
    8 April 2014 - 16:47

    zijn er toevallig ook nertsenhouders in drenthe of assen?

  2. bluma
    8 April 2014 - 16:48

    please ik moet het voor maandag 14 april weten het is voor een spreekbeurt

Laat een reactie achter

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

online