Hartstichting boezemt vrouwen angst in

6 September 2010
post_excerpt)){ ?>

De Hartstichting wil meer investeren in onderzoek bij vrouwen. Te lang stond de mannelijke patiënt centraal. Dat de stichting daaraan zelf jarenlang heeft meegedaan, wordt verzwegen. Bovendien is het overgrote deel van dat ‘mannenonderzoek’ gewoon mensenonderzoek en ook van toepassing op vrouwen.

De marketeers van de Hartstichting hebben het maar makkelijk. Ze kunnen zonder gêne inzoomen op een zeer primair gevoel: doodsangst. Maar zelfs angst voor de dood kan smeulen en dient dus af en toe te worden opgerakeld.
De nieuwe spot van de Hartstichting is daar een mooi voorbeeld van. Een man en een vrouw lopen met de hond over de hei. Het zijn vijftigers uit een hogere welstandsklasse. Ze zijn gelukkig met elkaar en met het leven dat ze leiden. Maar er zit dreiging in de spot. Je voelt dat er een barst in het geluk gaat komen. De man doet zijn arm naar achteren om een stok te gooien. Je denkt al te weten wat er gaat gebeuren. Hij zal, met een van pijn verwrongen gelaat, naar zijn borst grijpen. Maar er gebeurt niets. Hij gooit de stok, de hond rent er achteraan.
Opeens zwenkt de camera naar achteren en dan gebeurt het. De vrouw, die tot dan toe een beetje buiten de acties was gehouden, grijpt naar haar borst. Boodschap: hart- en vaatziekten zijn allang geen exclusief mannenprobleem meer.
De beschaafde vrouwenstem in de spot gaat verder. Ze legt uit dat er de afgelopen 45 jaar heel veel onderzoek is gedaan en dat er grote stappen vooruit zijn gezet en dan komt de uitsmijter, “Jammer alleen dat al dat onderzoek vooral bij mannen is geweest.” Dan volgt er tekst tegen een zwarte achtergrond. Er staat te lezen dat hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer één vormen bij vrouwen.

Gerechtvaardigd
De suggestie is duidelijk. We hebben hartziekten bij mannen ver teruggedrongen, maar verzuimd ook onderzoek bij vrouwen te doen en nu is voor hen het grote sterven aangebroken. Dat is voor de Hartstichting een functionele perceptie. Veel vrouwen zullen zich rot schrikken en flink wat geld in de collectebus stoppen. Maar is de door de Hartstichting opgeroepen angst gerechtvaardigd?
Daar valt wel iets op af te dingen. Het klopt dat hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer één vormen onder vrouwen, maar vergeet niet dat bij vrouwen de risicojaren beginnen bij 55 en bij mannen bij 45. Vrouwen worden bovendien gemiddeld vier jaar ouder. Kortom het zou interessant zijn om te zien op welke leeftijd hartaanvallen optreden bij beide seksen. Een vrouw van 80 met een infarct is iets anders dan een man van 47 die wordt getroffen. Ouderen moeten toch ergens aan sterven.
Daarbij is het pure onzin dat al dat mannenonderzoek van de afgelopen 45 jaar geen waarde heeft voor vrouwen. Een cardioloog weet prima hoe hij zijn vele patiëntes moet behandelen.
Natuurlijk zijn er interessante vragen over bijvoorbeeld het effect van hormone replacement therapy, verlengt deze de hormonale bescherming tegen hartziekten bij vrouwen? Ook zouden de cardiologen graag willen weten waarom een fase met alleen angina pectoris (pijn op de borst), bij mannen meestal stabieler is dan bij vrouwen. Vrouwen hebben ook veel vaker dan mannen kleine infarcten die onopgemerkt blijven. Hoe kan dat?
Misschien kan er op termijn wat winst worden geboekt door dit soort zaken goed te bestuderen. Het is daarom verdedigbaar om een gedeelte van de beschikbare middelen aan de funding van vrouwenonderzoek te besteden. Maar dat is een zaak van allocatie. De Hartsstichting heeft niet opeens veel extra geld nodig speciaal voor vrouwenonderzoek.
Verder kwam de funding van al dat  ‘mannenonderzoek’ de afgelopen jaren voor een flink deel van de Hartsstichting. De Stichting is er door haar eigen allocatiebeleid dus mede schuldig aan dat cardiologisch ‘vrouwenonderzoek’ er altijd zo bekaaid vanaf is gekomen. Dat medische research zich te veel op mannen richt is overigens geen nieuw inzicht. In Opzij werd er al tien jaar terug tegen gefulmineerd.

Conclusie
Als je de Hartstichting een prima doel vindt, is er helemaal niets tegen doneren. Maar er is geen reden om bang te zijn dat als je als vrouw met hartproblemen bij een cardioloog komt, hij eigenlijk geen flauw idee wat hem te doen staat. Hij weet het echt precies.

Reacties

 1. Bert
  1 July 2012 - 11:17

  De hartstichting, die op de hoogte is van het feit dat het linoleenzuur in Becel pro-activ juist hartproblemen veroorzaakt, blijft het aanbevelen aan mensen in risicogroepen en aan mensen die reeds hartproblemen hebben. Het levert immers goed geld op.

 2. Shankar
  13 October 2012 - 08:17

  Ten eerste, net als ardnee producten worden ook geneesmiddelen en vaccins uitgebreid getest voordat ze op de markt komen. Het RIVM houdt bijvoorbeeld de vaccinatieprogramma’s nauwlettend in de gaten. Anders dan bij je koelkast of je auto, hebben vaccinatie een preventieve werking, kinderen worden juist veel minder ziek dan zonder vaccinaties. Over de rol van The Lancet , Wakefields publicatie gaat niet direct over vaccinatie en autisme maar (als ik me goed herinner) over een darm aandoening (colitis) en autisme. Hij koppelt dit aan de observatie van de ouders dat problemen bij hun kinderen vaak vlak na de BMR vaccinatie zijn begonnen. In het artikel schrijft hij letterlijk dat er geen direct bewijs gevonden is tussen het syndroom en de BMR vaccinatie. Echter vlak na de publicatie beweert Wakefield op een persconferentie dat het bewijs er wel is. Met alle gevolgen van dien. De grote schuldige hier is naar mijn mening Wakefield. Daarna zijn er talloze pogingen geweest om Wakefields bevindingen te reproduceren, zonder resultaat overigens. Dit is waar het vaak om draait in de wetenschap, een onderzoeker publiceert een belangrijke vinding en ardnee wetenschappers doen follow-up die de bevindingen bevestigen of afkraken. Een belangrijke vinding wordt ook dan pas in de wetenschap geaccepteerd (of niet). Over de rol van The Lancet ; tegen goed uitgevoerde fraude is geen kruid gewassen. Maar in dit geval hadden ze wel iets kritischer kunnen zijn, als Wakefield in het artikel zegt dat geen direct bewijs is maar dat ze dat wel snel kunnen leveren dan kun je als blad eisen dat dit bewijs er ook echt moet zijn voordat het artikel geplaatst wordt.

 3. Leandra Forro
  27 January 2014 - 15:38
 4. Roger Vivier online
  25 July 2014 - 15:30

  Hartstichting boezemt vrouwen angst in – Spots Doorzien
  Roger Vivier online http://www.lepassagetoindia.com/rogervivier.asp

Laat een reactie achter

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

online